Żłobek w Korfantowie to publiczna placówka prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci do lat 3. Organem prowadzącym żłobka jest Gmina Korfantów. Żłobek ma swoją siedzibę w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie (ul. 3 Maja 12). Placówka pracuje 11 miesięcy w roku (w miesiącu sierpniu żłobek ma miesięczną przerwę urlopową). Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku wynosi 400,00 zł. Dodatkowo opłata za wyżywienie 6,00 zł.

Placówka zapewnia:

ZADANIA ŻŁOBKA

Do zadań żłobka należy:

 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;
 • zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

Zadania żłobka są osiągane poprzez:

 • stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
 • stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
 • zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
 • zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
 • współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

OTWARTOŚĆ

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz ich zadowolenie. Uśmiechnięta buzia dziecka oraz jego otwartość na nowe doświadczenia jakie niesie pobyt w ulubionym żłobku, przekłada się na spokój rodziców w ciągu dnia pracy. A my chcemy być partnerem rodziców w procesie ich powrotu do aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dzieci.

ROZWÓJ

Żłobek w Korfantowie zapewnia dzieciom opiekę oraz doskonałe warunki do rozwoju, zabawy, integracji i nauki. Placówka funkcjonuje w budynku wspólnie z Przedszkolem Misia Uszatka oraz Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Stąd gwarantujemy chętnym rodzicom kompleksowe wsparcie rozwoju ich pociech na najbliższe lata.

KOMPETENCJA

Zapewniamy dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych. Gwarantujemy naszym podopiecznym właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, między innymi przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

EDUKACJA

Dostrzegamy u dziecka wrodzoną ciekawość poznawczą, aktywność ruchową oraz gotowość do nowych doświadczeń. Żłobek w Korfantowie nie jest jedynie sypialnią. Jest przede wszystkim miejscem gdzie owe naturalne przymioty małego dziecka są wzmacniane i twórczo rozwijane, a jego naturalna skłonność do uczenia się kierowana na właściwe tory.

DOŚWIADCZENIE

Zatrudniamy nauczycieli pedagogów oraz wykwalifikowane opiekunki dziecięce. Możemy liczyć na wsparcie specjalistów z zaprzyjaźnionych placówek: Przedszkola Misia Uszatka oraz Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Nasza kadra cały czas podnosi swoje kompetencje w zakresie rozwoju, potrzeb i edukacji małych dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci objętych opieką żłobka. Zapewnieniu bezpieczeństwa sprzyja wiele czynników, w tym: kompetencje pracowników żłobka, ustalony rytm dnia, obowiązujące w placówce regulaminy i procedury porządkowe, odpowiednio wyposażone sale pobytowe oraz plac zabaw, a także właściwa organizacja żywienia dzieci. Wszystkie te atuty posiada Żłobek w Korfantowie.

KOMPETENCJE
KWALIFIKACJE
DOŚWIADCZENIE
ZAANGAŻOWANIE

SALA WIELOFUNKCYJNA

W sali wielofunkcyjnej korfantowskiego żłobka wyodrębniono kilka stref: edukacyjną, zabawy, odpoczynku oraz strefę jadalną – wszystkie dostosowane do potrzeb rozwojowych i ruchowych małych dzieci. W obiekcie znajdują się również toalety i przestrzeń szatniowa. Korytarz przylegający do klatki schodowej może służyć za wózkarnię. Do Żłobka KRASNOLUDKOWO w Korfantowie przylega plac zabaw. Wykończenie wnętrz zostało zaprojektowane w oparciu o certyfikowane materiały.

Strefa edukacji

Posiadamy szeroki wachlarz pomocy edukacyjnych dla małych dzieci, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka na poziomie artystycznym, fizycznym oraz intelektualnym. Stoliki oraz krzesełka są dostosowane do potrzeb najmłodszych. Milusińskim towarzyszą mebelki wykonane z najwyższej jakości materiałów, dzięki którym żłobek stanie ulubionym miejscem nauki.

Strefa zabawy

Dzieciaki interesuje się wszystkim, co znajduje się wokół nich, atakuje zmysły ferią kolorów i kształtów, co rusza się, wydaje dźwięki, poddaje się działaniom manipulacyjnym. W żłobku posiadamy pchacze i inne urządzenia, które ułatwiają naukę chodzenia. Dzieci chętnie naśladuje dorosłych, ekspresyjnie opisują świat zwierząt. Stąd w ich otoczeniu znajdziemy: małe i duże klocki, autka i duże samochody oraz pierwsze lalki, figurki, wózki, plastikowe garnki, maskotki, narzędzia do majsterkowania.

Strefa odpoczynku

Codzienna aktywność dziecka wymaga dużo uwagi i wysiłku. Stąd, w ciągu dnia spędzanego w żłobku należy wyznaczyć czas na wypoczynek. Forma wypoczynku powinna być dostosowana do potrzeb maluchów i zapewnić im odpowiednią regenerację sił potrzebną do następnych wyzwań. Podczas poobiedniej sjesty prowadzone są zajęcia wyciszające. Jeżeli dziecko nie ma ochoty na spanie, może zrelaksować się na leżaczku, przy łagodnej muzyce i posłuchać opowiadań Pań opiekunek.

Strefa posiłku

W wyznaczonych porach dnia stoliki w sali wielofunkcyjnej zmieniają się w stołówkę. Racjonalne odżywianie dziecka oraz kształtowanie u niego prawidłowych nawyków żywieniowych to gwarancja prawidłowego rozwoju małego człowieka. To również element codziennej edukacji: kształtowanie preferencji kulinarnych oraz zdolność do zapamiętywania zapachu, smaku i koloru. Wszystko to w towarzystwie ulubionych Pań opiekunek i otoczeniu dobrze znanej sali.