Zasady i organizacja żywienia w żłobku

Posiłki dla dzieci przygotowywane są w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie  zgodnie z jadłospisem dekadowym. Dzięki temu możemy natychmiast dokonywać koniecznych korekt i modyfikacji jadłospisu. Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z normami żywienia dla populacji polskiej, opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie (m.in. wysoka jakość i dobór surowca, odpowiednie wielkości porcji, urozmaicenie posiłków). Przygotowanie żywności odbywa się z zastosowaniem właściwych zasad produkcji i higieny. Przykładamy wagę do tego, by posiłki były przygotowywane są z produktów najwyższej jakości. Wyżywienie planuje się zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową.

 

 

 
 
 
W żłobku zwracamy uwagę na kulturę spożywania posiłków przez podopiecznych (przyjazną atmosferę, kształtowanie umiejętności samodzielnego jedzenia, spożywanie posiłków w grupie). Kształtowane są nawyki mycia rąk przed posiłkiem, mycia ząbków po posiłku (w zależności od wieku) oraz wyrabiane nawyki żywieniowe poprzez stałe pory posiłków (zgodnie z ustalonym harmonogramem):
  • 8:15-8:45 śniadanie
  • 9:30-9:45 II śniadanie
  • 10:30-11:00 obiad (I danie)
  • 13:15-13:45 obiad (II danie)
  • 14:45-15:00 podwieczorek
Dziecko może być objęte dietą: diagnostyczną lub wykluczającą, w celu wykluczenia składników żywnościowych wywołujące niekorzystne efekty dla organizmu. Dieta diagnostyczna wymaga specjalnej procedury i obserwacji po to, rozpoznać i wykluczyć najczęstsze alergeny. Dieta eliminacyjna wyklucza niekorzystne produkty na stałe. Objęcie dziecka dietą w żłobku wymaga zaświadczenia lekarskiego.

Jadłospis dekadowy (25 listopada-2 grudnia 2019 r.)

OTWARTOŚĆ

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz ich zadowolenie. Uśmiechnięta buzia dziecka oraz jego otwartość na nowe doświadczenia jakie niesie pobyt w ulubionym żłobku, przekłada się na spokój rodziców w ciągu dnia pracy. A my chcemy być partnerem rodziców w procesie ich powrotu do aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dzieci.

ROZWÓJ

Żłobek w Korfantowie zapewnia dzieciom opiekę oraz doskonałe warunki do rozwoju, zabawy, integracji i nauki. Placówka funkcjonuje w budynku wspólnie z Przedszkolem Misia Uszatka oraz Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Stąd gwarantujemy chętnym rodzicom kompleksowe wsparcie rozwoju ich pociech na najbliższe lata.

KOMPETENCJA

Zapewniamy dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych. Gwarantujemy naszym podopiecznym właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, między innymi przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Wspieramy rodziców w procesie wychowawczym.

EDUKACJA

Dostrzegamy u dziecka wrodzoną ciekawość poznawczą, aktywność ruchową oraz gotowość do nowych doświadczeń. Żłobek w Korfantowie nie jest jedynie sypialnią. Jest przede wszystkim miejscem gdzie owe naturalne przymioty małego dziecka są wzmacniane i twórczo rozwijane, a jego naturalna skłonność do uczenia się kierowana na właściwe tory.

DOŚWIADCZENIE

Zatrudniamy nauczycieli pedagogów oraz wykwalifikowane opiekunki dziecięce. Możemy liczyć na wsparcie specjalistów z zaprzyjaźnionych placówek: Przedszkola Misia Uszatka oraz Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Nasza kadra cały czas podnosi swoje kompetencje w zakresie rozwoju, potrzeb i edukacji małych dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci objętych opieką żłobka. Zapewnieniu bezpieczeństwa sprzyja wiele czynników, w tym: kompetencje pracowników żłobka, ustalony rytm dnia, obowiązujące w placówce regulaminy i procedury porządkowe, odpowiednio wyposażone sale pobytowe oraz plac zabaw, a także właściwa organizacja żywienia dzieci. Wszystkie te atuty posiada Żłobek w Korfantowie.

Ramowy plan dnia

7:00-8:00

 

Przyjmowanie dzieci. Zabawy indywidualne

 

8:00-8:15

 

Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno-higieniczne

 

8:15-8:45

 

Śniadanie

 

8:45-9:30

 

Zabawy ruchowe (rozwój małej i dużej motoryki)

 

9:30-9:45

 

Drugie śniadanie

 

9:45-10:30

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zabawy w sali lub na placu zabaw (ew. spacer)

 

10:30-11:00

 

Obiad (pierwsze danie). Czynności sanitarno-higieniczne

 

11:00-13:00

 

Sen

 

13:00-13:15

 

Czynności sanitarno-higieniczne – przygotowanie do posiłku

 

13:15-13:45

 

Obiad (drugie danie)

 

13:45-14:00

 

Toaleta (czynności sanitarno-higieniczne)

 

14:00-14:45

 

Ciąg dalszy zabaw (bajkoterapia, muzykoterapia)

 

14:45-15:00

 

Podwieczorek

 

15:00-16:00

 

Czynności sanitarno-higieniczne. Ciąg dalszy zabaw. Wydawanie dzieci rodzicom

 

CO DZIECI SĄDZĄ O NASZYM ŻŁOBKU?