Spotkanie z rodzicami

Otwarcie Żłobka w Korfantowie

30 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne spotkanie z rodzicami dzieci, które od poniedziałku – 3 września br. rozpoczną przygodę z nową placówką opiekuńczą na mapie korfantowskiej gminy – Żłobkiem w Korfantowie. Lokal żłobka mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Uzyskał pozytywne decyzje Państwowej Straży Pożarnej oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Żłobek będzie czynny od 7 do 16 i obejmie opieką kilkanaścioro dzieci. Funkcję dyrektora placówki piastować będzie Marek Misztal. Do pracy w Żłobku zostały przyjęte opiekunki dziecięce spełniające wymagania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech oraz co bardzo ważne – posiadające dobre doświadczenie z dotychczasowej pracy.